אוטומט סופי דטרמיניסטי, אוטומט לא דטרמיניסטי, אוטומט מחסנית, שפות פורמליות, דקדוקים. מכונת טיורינג, שקילות מודלים חישוביים, התיזה של צ'רץ, המכונה האוניברסלית, בעיות בלתי כריעות, רדוקציה, מחלקות P, NP, בעיות NP-COMPLETE. הקורס יילמד תוך דגש על למידה פעילה של הסטודנטים.

פקולטה: חינוך למדע וטכנולוגיה
|תואר ראשון

מקצועות ללא זיכוי נוסף

236343 - תורת החישוביות 236353 - אוטומטים ושפות פורמליות 237343 - תורת החישוביות