שפות ודקדוק. מבנה מהדר. שיטות פריסה בסיסיות. תרגום מכוון ע"י תחביר. טבלות סמלים. ארגון בזמן ריצה, יצירת קוד. אופטימיזציה מקומית וגלובלית. תוצרי למידה: הסטודנט יהיה מסוגל: 1. להכיר מושגים בסיסיים עיקריים בהקשר של שפות תכנות עיליות ודקדוקים: פריסת TOP-DOWN/BOTTOM-UP, דקדוקי קדימויות, שפות מובנות בלוקים, סמנטיקה וכו'. 2. להכיר כלים עיקריים ושיטות בתהליך הקומפילציה: טבלות סמלים, ניהול טפסים, ארגון זכרון, אופטימיזציות ועוד. 3. לדעת לבנות קומפיילר עבור שפה בסיסית נתונה/חדשה ויוכל לממש זאת בקורס המשך (מעבדה/פרויקט) ו/או בחברת תוכנה רלוונטית.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(104293 - תורת הקבוצות ו- 106156 - לוגיקה מתמטית ו- 234118 - ארגון ותכנות המחשב)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

236360 - תורת הקומפילציה