דוגמאות לבעיות אופטימיזציה בשטחי הנדסה, כלכלה ופיסיקה וכן: תכנות לינארי: עקרון האופטימליות, עקרון הדואליות, שיטת הסימפלקס, מבוא כללי על אלגוריתם. משפט ההתכנסות הגלובלית, מינימיזציה חד-משתנית. שיטות התאמת עקומים: מינימיזציה רב-משתנית לא מאולצת. שיטות קלאסיות, שיטת הירידה התלולה ושיטת ניוטון. שיטות מתקדמות, כיוונים צמודים, מטריקה משתנה, מינימיזציה רב-משתנית מאולצת: הגרדיאנט המצומצם, שיטות קנס ועונש, כיוונים אפשריים, שיטות דואליות.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' ו- 104166 - אלגברה אמ' ו- 234125 - אלגוריתמים נומריים) או (104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ' ו- 104166 - אלגברה אמ' ו- 234125 - אלגוריתמים נומריים) או (104166 - אלגברה אמ' ו- 104281 - חשבון אינפיניטסימלי 2 ו- 234125 - אלגוריתמים נומריים)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

46197 - שיטות חישוביות באופטימיזציה 96311 - תיאוריה ואלגוריתמים לאופטימיזציה 104193 - תורת האופטימיזציה


מידע סמסטריאלי