אופטימיזציה בלי אילוצים. קבוצות קמורות ופונקציות קמורות. שיטות איטרטיביות עבור אופטימיזציה בלי אילוצים. אופטימיזציה קמורה עם תנאי קרוש-קון-טקר. שיטות קנס. אופטימיזציה עם אילוצי שויון. תת-דיפרנציאלים של פונקציות קמורות.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' ו- 104016 - אלגברה 1מ') או (104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' ו- 104166 - אלגברה אמ') או (104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' ו- 104066 - אלגברה א') או (104066 - אלגברה א' ו- 104281 - חשבון אינפיניטסימלי 2)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

46197 - שיטות חישוביות באופטימיזציה 236330 - מבוא לאופטימיזציה


מידע סמסטריאלי