-קבוצות קמורות ופונקציות קמורות -בעיות אופטימיזציה קמורות עם וללא אילוצים -שיטות מסדר ראשון לפתרון בעיות אופטימיזציה עם וללא אילוצים -שיטות מסדר ראשון לאופטימיזציה סטוכסטית ואלגוריתם ה SGD -שיטות מומנטום והאלגוריתם המואץ של NESTEROV -שיטת FRANK-WOLFE -דואליות -תנאי KKT תוצאות למידה: עם השלמת הקורס בהצלחה:_ 1. הסטודנטים יכירו מושגים ותכונות של בעיות אופטימיזציה וידעו לקרוא ולנסח בעיות אופטימיזציה._ 2. הסטודנטים יכירו שיטות פופולריות לאופטימיזציה ואת היתרונות והחסרונות של כל אחת מהן.

פקולטה: הנדסת חשמל ומחשבים
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' ו- 104016 - אלגברה 1מ') או 104034 - מבוא להסתברות ח'


מקצועות ללא זיכוי נוסף

104193 - תורת האופטימיזציה 236330 - מבוא לאופטימיזציה


מידע סמסטריאלי