עקרונות ספירה בסיסיים, הבינום של ניוטון, עקרון ההכלה וההפרדה, רקורסיה ואינדוקציה, פונקציות יוצרות, חלוקות. גרפים מכוונים ולא מכוונים, עצים, ספירת עצים, מסלולים אוילריים, עצים מצביים ומספרי קטלן. הקורס מיועד לסטודנטים של מדעי המחשב.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(104012 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת' ו- 104167 - אלגברה א) או (104012 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת' ו- 104016 - אלגברה 1/מורחב) או (104012 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת' ו- 104166 - אלגברה אמ') או (104016 - אלגברה 1/מורחב ו- 104031 - חשבון אינפיניטסימלי 1מ') או (104016 - אלגברה 1/מורחב ו- 104195 - חשבון אינפיניטסימלי 1) או (104031 - חשבון אינפיניטסימלי 1מ' ו- 104166 - אלגברה אמ') או (104031 - חשבון אינפיניטסימלי 1מ' ו- 104167 - אלגברה א) או (104166 - אלגברה אמ' ו- 104195 - חשבון אינפיניטסימלי 1) או (104167 - אלגברה א ו- 104195 - חשבון אינפיניטסימלי 1)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

44114 - מתמטיקה דיסקרטית ח' 94344 - מתמטיקה דיסקרטית ת' 94345 - מתמטיקה דיסקרטית ת' 94346 - מתמטיקה דיסקרטית 94347 - מתמטיקה דיסקרטית 104286 - קומבינטוריקה 234144 234246


מידע סמסטריאלי