אוסילטור הרמוני, אוסילטורים מצומדיים, מודים עצמיים, מערכות רציפות, סופרפוזיציה, גלים נוסעים ועומדים, יחס נפיצה, חבילת גלים, מהירות פאזה וחבורה, העברה והחזרה, פעימות ומודולציה, גלים ב-2 ו-3 מימדים, גלים אלקטרומגנטיים, קיטוב, התאבכות, עקרון הויגנס, סריג דיפרקציה, קרינה, אינדקס שבירה, חוק סנל, מבוא למכניקת קוונטים.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ' ו- 104135 - משוואות דפרנציאליות רגילות ת' ו- 114076 - פיסיקה 2פ') או (104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ' ו- 104285 - משוואות דיפרנציאליות רגילות א' ו- 114076 - פיסיקה 2פ') או (104035 - משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח' ו- 114076 - פיסיקה 2פ') או (104035 - משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח' ו- 114075 - פיסיקה 2ממ) או (104135 - משוואות דפרנציאליות רגילות ת' ו- 114075 - פיסיקה 2ממ) או (104136 - משוואות דיפרנציאליות רגילות מ' ו- 114076 - פיסיקה 2פ') או (104281 - חשבון אינפיניטסימלי 2 ו- 114076 - פיסיקה 2פ')


מקצועות צמודים

104214 - טורי פורייה והתמרות אינטגרליות 104220 - משוואות דפרנציאליות חלקיות ת' 104223 - מד"ח וטורי פוריה 104285 - משוואות דיפרנציאליות רגילות א'


מידע סמסטריאלי