ניסויים בגלים (גלי קול, אור ומיקרו), שימוש בתופעות התאבכות, עקיפה, וקיטוב למדידות ערכים פיזיקאליים שונים. אינטרפרומטר מייכלסון, מאך-זנדר, ניסוי שני סדקים, גל-בו, ספקטרוסקופיה אטומית, פיזור בראג.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(114021 - מעבדה לפיסיקה 2מ ו- 114086 - גלים) או (114030 - מעבדה לפיסיקה 2 מח' ו- 114086 - גלים) או (114034 - מעבדה לפיסיקה 2מפ' ו- 114086 - גלים)


מקצועות צמודים

44148 - גלים ומערכות מפולגות 114086 - גלים


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

114038 - מעבדה לפיזיקה - גלים - 3מפ'


מידע סמסטריאלי