ניסויים בגלים (גלי קול, אור ומיקרו), שימוש בתופעות התאבכות, עקיפה, וקיטוב למדידות ערכים פיזיקאליים שונים. אינטרפרומטר מייכלסון, פיז'ו, גזיזה, ניסוי שני סדקים, גל-בו, ספקטרוסקופיה אטומית, אפקט אקוסטי-אופטי. פרויקט.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(114021 - מעבדה לפיסיקה 2מ ו- 114086 - גלים)


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

114035 - מעבדה לפיסיקה 3 - גלים


מידע סמסטריאלי