הגדרות ודוגמאות. רציפות. משפט ההשלמה, משפט בייר, משפט נקודת השבת (בנך). קומפקטיות, קומפקטיות סדרתית, מספר לבג וחסימות כליל. קומפקטיות. קומפקטיות במרחבים מטריים מקומית, משפט ארצלה-אסקולי, קומפקטיפיקציה חד-נקודתית. קשירות: קשירות מסילתית, מרכיבים קשירים. משפט טיכונוף. בסיס, למת יוריסון ומשפט טיצה, מרחב האוסדורף קומפקטי. נושאים נוספים למשל: משפט סטון-ויירשטרס, משפט לינדלוף, קומפקטפיקציות.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(104002 - מושגי יסוד במתמטיקה ו- 104195 - חשבון אינפיניטסימלי 1) או (104002 - מושגי יסוד במתמטיקה ו- 104031 - חשבון אינפיניטסימלי 1מ') או (104031 - חשבון אינפיניטסימלי 1מ' ו- 104290 - תורת הקבוצות) או (104195 - חשבון אינפיניטסימלי 1 ו- 104290 - תורת הקבוצות)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

104275


מידע סמסטריאלי