שדה המספרים המרוכבים. המישור המרוכב המורחב (כדור רימן). סדרות וטורים של מספרים מרוכבים. פונקציות אנליטיות. משוואות קושי-רימן. פונקציות הרמוניות. הפונקציות האנליטיות האלמנטריות. ענפים של פונקציות רב-ערכיות. אינטגרלים קוויים של פונקציות מרוכבות. משפט קושי. נוסחת קושי. משפט ליוביל. עקרון המקסימום. טורי טילור וטורי לורן. אפסים ונקודות סינגורליות של פונקציות אנליטיות. משפט השארית ושימושיו. עקרון הארגומנט, העתקות קונפורמיות (כולל משפט רימן ללא הוכחה).

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' או 104022 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ' או 104281 - חשבון אינפי 2


מקצועות ללא זיכוי נוסף

104221 - פונקצ' מרוכבות והתמרות אינטגרליות


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

104215 - פונקציות מרוכבות א'


מידע סמסטריאלי