מקצועות קדם: בגרות במתמטיקה 5 יח"ל עם ציון 70 ומעלה או ציון עובר בבחינת סיווג במתמטיקה. הקדם לא יופעל עבור סטודנטים הלומדים במסגרת אפיק המעבר המקוצר מלימודי חוץ בשנת הלימודים תשפ"ג. שדה המספרים הממשיים. גבולות של סדרות ושל פונקציות ממשיות של משתנה יחיד. רציפות ורציפות במידה שווה של פונקציות של משתנה יחיד. הנגזרת, המשפטים היסודיים על נגזרות. נוסחת טיילור ושימושיה. חקירת פונקציות.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות ללא זיכוי נוסף

104003 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 104010 104012 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת' 104017 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1נ' 104018 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ' 104036 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת' 104041 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ1 104042 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ2 104087 104090 - מתמטיקה למדעי החיים 104093 104195 - חשבון אינפיניטסימלי 1


מידע סמסטריאלי