סיווג תופעות אלקטרומכניות ומגנטומכניות על פי פרמטרים מאפיינים של התקני שפעול וחישה, אלקטרוסטטיקה ומגנטוסטטיקה בואקום ובתווך, פיאזואלקטריות, תגובה אלקטרומכנית של חומרים פרואלקטריים, צימוד מגנטו-אלסטי, סגסוגות פרומגנטיות בעלות זיכרון צורה, חומרים פרואלקטריים מסוג "רלקסורס", שיטות ניסוי אופייניות. יושם דגש על יישומים ודינמיקה בהתקני שפעול וחישה.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(34029 - מכניקת מוצקים 2 ו- 114052 - פיסיקה 2 ו- 314533 - מבוא להנדסת חומרים מ'1) או (114075 - פיסיקה 2ממ ו- 314003 - מבוא למכניקת המוצקים ו- 314011 - מבנה ותכונות של חומרים הנדסיים)


מידע סמסטריאלי