מושגי יסוד: דיוק, הדירות, רגישות, שגיאות מדידה, היסטרזיס. חזרה על מערכת מסדר ראשון ושני ופונקצית תגובה. מדידות סטטיות ודינמיות. דגימה, איסוף ועיבוד נתונים. תכנון מערכת ניסוי. שיטות סטטיסטיות בעיבוד וניתוח תוצאות. שיטות מדידת טמפרטורה, מדי עיבור. מדידת כוח ופיתול, מדי לחץ, מדידת מהירות וספיקה, מדידת תזוזה, גודל, כוח, הספק מכני. כתיבה טכנית.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(34010 - דינמיקה ו- 34029 - מכניקת מוצקים 2 ו- 34040 - מבוא לבקרה ו- 34041 - מעבר חום ו- 94481 - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה)


מקצועות צמודים

34022 - מבוא למכטרוניקה


מקצועות ללא זיכוי נוסף

34038 34057 - מעבדה מתקדמת בהנדסת מכונות 35027


מידע סמסטריאלי