חוק פורייה. מוליכות תרמית. הולכת חום במוצקים במצב מתמיד ובלתי מתמיד בגיאומטריות שונות. צלעות. הסעת חום למינרית וטורבולנטית בזרימות חיצוניות ופנימיות. משוואת אנרגיה. פתרונות אנליטיים. שכבות גבול דינמית ותרמית. הסעה חופשית. רתיחה. עיבוי. תהליכי קרינה ותכונית. גוף שחור. מעבר חום בקרינה בין גופים אפורים. מחליפי חום.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(34013 - תורת הזרימה 1 ו- 34035 - תרמודינמיקה 1)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

34014 85320 86320 - מעבר חום בהנדסת אוירונוטיקה וחלל 315039 - מעבר תנע, חום ומסה להנדסת חומרים


מידע סמסטריאלי