מושג הרצף, תכונות זורמים. הידרוסטטיקה.משוואות שימור אינטגרליות: רציפות, משוואות תנע קווי. משוואת ברנולי. קינמטיקה: קווי מסלול, קווי זרם וקווי חלקיק. תאור דיפרנציאלי: משוואת הרציפות, משוואות התנע, משוואת האנרגיה. זורמים ניוטוניים: משוואות נוויה-סטוקס, תנאי שפה. פתרונות מדויקים. זרימה למינרית וטרבולנטית בצינור. משוואת אוילר, זרימה פוטנציאלית. אנליזה ממדית וחוקי דמויות. משוואות שכבת הגבול, פתרון לזרימה למינרית, כוחות גזירה וגרר.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(34035 - תרמודינמיקה 1 ו- 104131 - משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' ו- 104228 - משוואות דיפרנציאליות חלקיות מ') או (34035 - תרמודינמיקה 1 ו- 104131 - משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' ו- 104218 - משוואות דיפרנציאליות חלקיות ח' ו- 104228 - משוואות דיפרנציאליות חלקיות מ')


מקצועות ללא זיכוי נוסף

14214 - יסודות מכניקת הזורמים 14955 74133 315039 - מעבר תנע, חום ומסה להנדסת חומרים


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

34055 - תורת הזרימה 1מ' 315029


מידע סמסטריאלי