סטטיסטיקה תיאורית ושיטות גרפיות. אמידה נקודתית, רווחי סמך ובדיקת השערות. מבחן חי בקיבוע לבדיקת טיב התאמה ואי תלות. רגרסיה לינארית פשוטה. ניתוח סטטיסטי באמצעות R או פיתון.

פקולטה: מדעי הנתונים וההחלטות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(94202 - מבוא לניתוח נתונים ו- 94411 - הסתברות ת') או (94202 - מבוא לניתוח נתונים ו- 94412 - הסתברות מ) או (94412 - הסתברות מ ו- 94700 - מבוא להנדסת נתונים)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

94423 - מבוא לסטטיסטיקה 94481 - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

46010 - הסקה סטטיסטית


מידע סמסטריאלי