מבוא למערכות זרימה אלקטרוכימית לצרכי אגירת אנרגיה והתפלת מים, והקשר שלהן לפתרונות טכנולוגיים עתידיים בתחום האנרגיה והמים. פיתוח עקרונות רלוונטיים של מכניקת זורמים: זרימה בתעלות, זרימת חלקיקים, זרימה זוחלת. פיתוח עקרונות תרמו-דינמיים רלוונטיים: שיווי משקל פאזי וכימי, עבודה בתהליך ספונטני, משוואות מצב. ניתוח תופעות בפני שטח בין-פאזיים טעונים: היווצרות של שכבה חשמלית כפולה ותגובות אלקטרו-כימיות. תופעות מעבר ותאורית אלקטרודות נקבוביות מאקרוסקופיות/ נושאים מתקדמים נבחרים כגון: תורת פרקולציה ביישומה לאלקטרודות זורמות, תורת סוללות זרימה עם תגובות הומוגניות, סלקטיביות יונית בדה-יוניזציה קיבולית. תוצאות למידה: 1. להבהיר היכן טכנולוגיות מתפתחות כגון סוללות זרימה ודה-יוניזציה קיבולית משתלבות בנוף הטכנולוגי בתחום אגירת אנרגיה ברשת והתקני התפלה חסכוניים באנרגיה. 2. לפתח אינטואיציה עמוקה, כישורים אנליטיים לפתרון בעיות, ופתרונות נומריים לטובת תופעות רלוונטיות בפני השטח בין-הפאזיים, כולל משוואת נרסט, משוואת בטלר-וולמר, משוואת פואסון-בולצמן, ושיווי משקל של פאזות לטיפול בבעיות רב מידתיות. 3. לנסח ולפתור משוואות לתנע ומעבר חומר הקובעות דינמיקה וביצוע במערכת אלקטרו-כימית לצרכי אגירת אנרגיה והתפלת מים. 4. באמצעות תאורית האלקטרודות הנקבוביות המקרוסקופיות, למצוא חיבור בין תופעות פני שטח בין פאזיים לבין תופעות מעבר חומר לטובת מודלים מערכתיים עבור סוללות זרימה ותאי דה-יוניזציה קיבולית. 5. לפתח כישורי חשיבה ביקורתית, מיומנות בהעברת מצגות מדעיות וידע מתקדם באמצעות פרויקט גמר וסמינר.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(34013 - תורת הזרימה 1 ו- 34035 - תרמודינמיקה 1 ו- 34041 - מעבר חום)


מידע סמסטריאלי