קריאוגניקה כדיסציפלינה (כרונולוגיה, ענפים עיקריים, יישומים הנדסיים), ניזול גזים (בהתפשטות איזנטלפית ואיזנטרופית, שרשרת מנזלים, אופטימיזציה), מקררים מיניאטוריים מסוג ג'אול-תומסון(רב-דרגתי, קירור מהיר, מערכות אוטונומיות, חיישני אינפרא-אדום, מכשור נתיחה, מחזור פתוח וסגור, תערובת גזים), מגוון המקררים הקריאוגניים והמודל המשותף לכולם, זרימה חנוקה של גזים בלחצים גבוהים ובטמפרטורות נמוכות, נושאים נבחרים: קריאוגן מוצק, הליום על-זורם, קירור מגנטי, מוליכות-על, יישומים חלליים, החוק השלישי.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(34014 ו- 34035 - תרמודינמיקה 1) או (34035 - תרמודינמיקה 1 ו- 34041 - מעבר חום)


מידע סמסטריאלי