במסגרת מעבדה זו סטודנטים מבצעים 6 ניסויים מתקדמים בתחומים של הדמיה ואותות רפואיים, ביומכניקה וזרימה והנדסת רקמות וביו-חומרים. קביעת ציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר, בחני הכנה, הגשת דו"חות ובחינה סופית.

פקולטה: הנדסה ביו-רפואית
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(334010 - תכן ביומכני בסיסי ו- 334011 - יסודות תכן ביו-חשמלי ו- 335001 - מעבדה להכרת מכשור ושיטות) או (334010 - תכן ביומכני בסיסי ו- 334022 - יסודות תכן ביו-חשמלי ו- 335001 - מעבדה להכרת מכשור ושיטות) או (334011 - יסודות תכן ביו-חשמלי ו- 335001 - מעבדה להכרת מכשור ושיטות ו- 335010 - תכן ביומכני בסיסי) או (334022 - יסודות תכן ביו-חשמלי ו- 335001 - מעבדה להכרת מכשור ושיטות ו- 335010 - תכן ביומכני בסיסי)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

334012 - מעבדה בהנדסה ביו-רפואית 1 334013 - מעבדה בהנדסה ביו-רפואית


מידע סמסטריאלי