עקרונות מיכשור רפואי, קריטריוני תכן ורגולריזציה. אופיינים סטטיים ודינמיים של מתמרים המשמשים ברפואה, תופעות מיסוך, רעש מדידה וסחיפה. מעגלי תמורה, פונקציות ותמסורת ושגיאות מדידה של ביו-מתמרים. פיסיקה של מוליכים למחצה, עקרונות צומת וטרנזיסטור בי-פולרי, FET ו- CMOS. תכן מעגלים ומגברים לינאריים ע"י מעגלי תמורה ושיטות תכן. דפי מפרט, שימושים סטנדרטיים ומיוחדים לציוד רפואי. תכן מסננים אנלוגיים מסדר ראשון ושני, מסננים מיוחדים. שערים ומעגלי מיתוג. תכן של מערכות מדידה רפואית, התאמת אימפדנסים ושיפור יחס אות לרעש, ושיקולי עיבוד אותות, בטיחות וקרינה.

פקולטה: הנדסה ביו-רפואית
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(44105 - תורת המעגלים החשמליים ו- 44130 - אותות ומערכות) או (44105 - תורת המעגלים החשמליים ו- 44131 - אותות ומערכות)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

334022 - יסודות תכן ביו-חשמלי 335011 - יסודות תכן ביו-חשמלי


מידע סמסטריאלי