המעבדה מתמקדת בהכרה והפעלה של ציוד מדידה בסיסי בתחום החשמל, מכניקה וביו-חומרים, שיטות מדידה וחישובי שגיאות. קביעת ציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר, בחני הכנה, הגשת דו"חות ובחינה סופית.

פקולטה: הנדסה ביו-רפואית
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(44102 - בטיחות במעבדות חשמל ו- 44105 - תורת המעגלים החשמליים ו- 334222 - מכניקת מוצקים להנ. ביו-רפואית)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

334012 - מעבדה בהנדסה ביו-רפואית 1 334013 - מעבדה בהנדסה ביו-רפואית


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

335005 - מעבדה בהנ. ביו-רפואית 1 לפיזיקאים


מידע סמסטריאלי