התקני אחסון: זיכרון, פלאש ודיסקים קשיחים, מערכי דיסקים. מסדי נתונים רלציוניים ומאגרי מפתח-ערך. פעולות על קבצים ומסדי נתונים: מיון, תזמון חוצצים, MAPREDUCE. מבני נתונים בזיכרון משני: עצים, ערבול, ערבול מבוזר, ואינדקסים מורכבים. בקרת מקביליות: סדרתיות, מנעולים ופרוטוקולים מבוססי מנעולים וחותמות-זמן, מקביליות במסדי נתונים מבוזרים. שרידות: התאוששות, שיכפול. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: 1. להבין את היתרונות והמגבלות של אמצעי אחסון מסוגים שונים. 2. להשתמש באלגוריתמים ובמבני אינדקס שונים לביצוע פעולות (כגון מיון) וחישוב שאילתות על מידע השמור בזיכרון המשני. 3. להבין פתרונות שונים לבעיות הנובעות ממקביליות בעיבוד נתונים במערכות אחסון. 4. להתמודד עם נפילות במערכת ולהשתמש ביומן ובשכפול להשגת שרידות של נתונים. 5. להבין את העקרונות של מערכות קבצים מבוזרים.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(46209 - מבנה מערכות הפעלה ו- 94412 - הסתברות מ ו- 234218 - מבני נתונים 1) או (46209 - מבנה מערכות הפעלה ו- 104034 - מבוא להסתברות ח' ו- 234218 - מבני נתונים 1) או (94412 - הסתברות מ ו- 234123 - מערכות הפעלה ו- 234218 - מבני נתונים 1) או (104034 - מבוא להסתברות ח' ו- 234123 - מערכות הפעלה ו- 234218 - מבני נתונים 1)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

234322 - מערכות אחסון מידע


מידע סמסטריאלי