הקדמה: סוגי מערכות הפעלה, הצגה הירארכית. מושג התהליך: מבני נתונים, יצירה, בקרה (קואורדינציה) והשמדה, תקשורת תהליכים CONTEXT SWITCHING. נהול זיכרון ראשי: ארגון ומימוש. טיפול בפסיקות: קלט-פלט, זימון, פסיקות תכנה. נהול שעון בזמן אמת: ארגון ומימוש. מערכות קבצים: קלט-פלט לדיסק, מבני נתונים, מדריכים. נהול קלט-פלט: מסופים, דיסקים, אפיק תקשורת, אתחול מערכת ונהול קונפיגורציה.

פקולטה: הנדסת חשמל ומחשבים
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(44101 - מבוא למערכות תכנה ו- 44262 - תכן לוגי ומבוא למחשבים) או (44101 - מבוא למערכות תכנה ו- 44252 - מערכות ספרתיות ומבנה המחשב) או (44262 - תכן לוגי ומבוא למחשבים ו- 234122 - מבוא לתכנות מערכות) או (44262 - תכן לוגי ומבוא למחשבים ו- 234124 - מבוא לתכנות מערכות) או (234122 - מבוא לתכנות מערכות ו- 234262 - תכן לוגי) או (234124 - מבוא לתכנות מערכות ו- 234262 - תכן לוגי) או (234124 - מבוא לתכנות מערכות ו- 234252 - מערכות ספרתיות ומבנה המחשב)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

94210 - ארגון המחשב ומערכות הפעלה 234120 234123 - מערכות הפעלה 236364


מידע סמסטריאלי