הקורס עוסק בשיטות בסיסיות לעיבוד וניתוח מידע בכלים דטרמיניסטיים והסתברותיים. נושאי הקורס: אפיון אותות ןמערכות בשריג בדיד, ניתוח פורייה למערכות ליניאריות קבועות בזמן, ייצוג ועיבוד מידע במרחבים אלגבריים, שערוך סטטיסטי, יסודות באותות אקראיים, מושג הקונבולציה, רעש אקראי, מודלים פרמטריים של תהליכים אקראיים ושערוכם, חיזוי ליניארי ואלגוריתמים אדפטיביים. הוכחת אופטימליות ויחידות של ייצוגי פורייה קצוצים, קירוב לבעיית האשכול, ומבוא למיפויים פונקציונליים. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט ידע: 1. לאפיין מערכת ליניארית קבועה בזמן ולקשור את ניתוחה לתחום התדר. 2. להציג עיבוד מידע כמטריצות המייצגות מערכות ליניאריות ווקטורים המייצגים אותות. 3. להפעיל כלי שערוך סטטיסטי, פרמטרי וישיר למגוון בעיות יסוד בעיבוד מידע. 4. להפעיל אופרטורים ליניאריים לניקוי מידע אקראי רועש.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

44131 - אותות ומערכות או 104174 - אלגברה במ' או 234125 - אלגוריתמים נומריים


מקצועות ללא זיכוי נוסף

236200 - עיבוד אותות, תמונות ומידע 236327 - עיבוד תמונות ואותות במחשב


מידע סמסטריאלי