הקורס עוסק בשיטות בסיסיות לתיכון וניתוח אלגוריתמים, כולל שיטות סריקה, אלגוריתמים חמדנים, תכנון דינמי, רדוקציות, מסלולים משפרים, אלגוריתמים הסתברותיים, ושיטות אלגבריות. בקורס מציגים אלגוריתמים יעילים לשאלות יסוד בתורת הגרפים ובתחומים אחרים. בין השאר דנים בנושאים הבאים: סריקה לרוחב, סריקה לעומק, עץ פורש מינימום, מסלולים קלים ביותר, זרימה ברשתות, חתכים, התאמת מחרוזות, בעיות גיאומטריות ואלגבריות. הקורס מיועד לסטודנטים של מדעי המחשב.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(234141 - קומבינטוריקה למדעי המחשב ו- 234218 - מבני נתונים 1)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

44268 - מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים 46002 - תכן וניתוח אלגוריתמים 94223 - מבני נתונים ואלגוריתמים 94224 - מבני נתונים ואלגוריתמים 104287 104291 - אלגוריתמים קומבינטוריים 234246


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

94226 - מבוא לאלגוריתמים 214910 - אלגוריתמים נבחרים בתורת הגרפים


מידע סמסטריאלי