מעבדה זו חופפת מעבדה פיסיקלית 7. ביצוע של שני ניסויים, תוך הרחבה ופיתוח מתוך הרשימה המצורפת, בתנאי שהניסוי לא בוצע במסגרת מעבדה פיסיקלית 6: אפקט מוסבאור. זמן מחצית חיים של רמה גרעינית מעוררת. קורלציות זויתיות בקרינה גרעינית. מדידת פרמטרים של לייזר 2CO. ניסויים בהולוגרפיה ואופטיקה מתקדמת. אקטיבציה בנויטרונים. תכונות של גבישי KDP. הכרת המאיץ. עקיפת קרני רנטגן. תכונות גאזים ( PVT ) ספקטרומטר פורייה. נקודה קריטית בנוזלים. הליום 4. ספקטרוסקופיה מולקולרית.

פקולטה: פיזיקה
|תארים מתקדמים

מקצועות קדם

114229 - פרויקט או 114250 - מעבדה לפיסיקה 5ת או 114251 - מעבדה לפיסיקה 6ת או 114252 - פרויקט ת


מידע סמסטריאלי