** השתתפות בהרצאת בטיחות בלייזר - תנאי הכרחי להשתתפות במעבדה.** ביצוע 2 ניסויים מתוך השטחים של פיסיקה גרעינית, אופטיקה ומצב מוצק.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(114035 - מעבדה לפיסיקה 3 - גלים ו- 114036 - פיסיקה סטטיסטית ותרמית ו- 115203 - פיסיקה קוונטית 1) או (114036 - פיסיקה סטטיסטית ותרמית ו- 114038 - מעבדה לפיזיקה - גלים - 3מפ' ו- 115203 - פיסיקה קוונטית 1)


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

114026 114027 - מעבדה לפיסיקה 5


מידע סמסטריאלי