** השתתפות בהרצאת בטיחות בלייזר - תנאי הכרחי להשתתפות במעבדה.** ביצוע שלושה ניסויים מתוך השטחים של פיסיקה גרעינית, אופטיקה ומצב מוצק.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון

מידע סמסטריאלי