** השתתפות בהרצאת בטיחות בלייזר - תנאי הכרחי להשתתפות במעבדה.** ביצוע שלושה ניסויים מתוך השטחים של פיסיקה גרעינית, אופטיקה ומצב מוצק.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(114035 - מעבדה לפיסיקה 3 - גלים ו- 114036 - פיסיקה סטטיסטית ותרמית ו- 115203 - פיסיקה קוונטית 1)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

114026


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

114250 - מעבדה לפיסיקה 5ת


מידע סמסטריאלי