העקרונות של מכניקה סטטיסטית. משתנים אקראיים. צברים (מיקרוקנוני, קנוני וגרנד קנוני). חוקי התרמודינמיקה. מכניקה סטטיסטית קלאסית (גז אידאלי). מכניקה סטטיסטית קוונטית (גזים אידיאלים של פרמיונים ובוזונים, קרינת גוף שחור, עיבוי בוזה-איינשטיין). תורת השדה הממוצע ומעברי פזה. הפוטנציאלים התרמודינמיים והשימוש בהם (כולל יחסי מקסוול ופונקציות תגובה). משואות מצב, מעברי פזה, דיאגרמות פזה ושיווי משקל בין פזות. מחזורים תרמודינמיים (מחזור קרנו, נצילות).

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

104034 - מבוא להסתברות ח'


מקצועות צמודים

104034 - מבוא להסתברות ח' 115203 - פיסיקה קוונטית 1


מקצועות ללא זיכוי נוסף

44124 - אלקטרוניקה פיסיקלית 115211


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

85925 - מבוא לפיסיקה של הגזים


מידע סמסטריאלי