הערה: לאחר הרישום יש לתאם עם המורה האחראי למקצוע. המטרה: לאפשר לסטודנטים להשתתף במחקר באחד משטחי המחקר הפעילים בפקולטה. לשם לימוד הקורס על הסטודנט לצבור 90 נקודות.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון

מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

114228 114229 - פרויקט


מידע סמסטריאלי