הערה: לאחר הרישום יש לתאם עם המורה האחראי למקצוע. המטרה: לאפשר לסטודנט להשתתף במחקר באחד משטחי המחקר הפעילים בפקולטה. לשם לימוד הקורס על הסטודנט לצבור 90 נקודות.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון

מקצועות ללא זיכוי נוסף

114228


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

114252 - פרויקט ת


מידע סמסטריאלי