** השתתפות בהרצאת בטיחות בלייזר - תנאי הכרחי להשתתפות במעבדה.** ביצוע 2 נסויים מתוך השטחים של פיסיקה גרעינית, אופטיקה ומצב מוצק שלא בוצעו במסגרת מעבדה לפיסיקה 5ת.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

114250 - מעבדה לפיסיקה 5ת


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

114028 - מעבדה לפיסיקה 6 114029


מידע סמסטריאלי