** השתתפות בהרצאת בטיחות בלייזר - תנאי הכרחי להשתתפות במעבדה.** ביצוע שלושה ניסויים מתוך השטחים של פיסיקה גרעינית, אופטיקה ומצב מוצק.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

114027 - מעבדה לפיסיקה 5 או 114250 - מעבדה לפיסיקה 5ת


מקצועות ללא זיכוי נוסף

114029


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

114251 - מעבדה לפיסיקה 6ת


מידע סמסטריאלי