חזרה על פעולות בין קבוצות, סופרמום של קבוצת קבוצות, עוצמות והסדר ביניהן, משפט קנטור ברנשטיין, משפט קנטור על קבוצת החזקה, משפט קניג (הכללת קנטור), חשבון עוצמות, סדר טוב, סודרים, אינדוקציה טרנספיניטית, אקסיומת הבחירה, משפט הסדר הטוב, למת צורן ושימושים.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

104002 - מושגי יסוד במתמטיקה


מקצועות ללא זיכוי נוסף

44114 - מתמטיקה דיסקרטית ח' 94346 - מתמטיקה דיסקרטית 104002 - מושגי יסוד במתמטיקה 104290 - תורת הקבוצות 234293 - לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

104290 - תורת הקבוצות


מידע סמסטריאלי