אלגוריתמים לבעיות מיון, מזוג ובחירה במודל עץ ההשוואות. עצים פורשים מינימליים והאלגוריתם החמדן. קדוד חסר רעש ואלגוריתם הופמן. אלגוריתמי חפוש בגרפים. תכנון דינמי ומציאת מרחקים מינימליים בגרף ממושקל. זרימה ברשתות: משפט הזרימה המקסימלית והחתך המינימלי ואלגוריתמי זרימה יעילים. שמושים למשפטי זיווג בגרפים. אלגוריתמים אריתמטיים ושימושים להצפנה ציבורית. מבוא לסיבוכיות חישובים: המחלקות P ו- NP. רדוקציה פולינומיאלית, המחלקה NPC ומשפט COOK.

Faculty: Mathematics
|Undergraduate Studies

Pre-required courses

104286 - Combinatorics


Course with no extra credit

234246 234247 - Algorithms 1


Course with no extra credit (contained)

94226 - Introduction to Algorithms


Semestrial Information