אלגוריתמים לבעיות מיון, מזוג ובחירה במודל עץ ההשוואות. עצים פורשים מינימליים והאלגוריתם החמדן. קדוד חסר רעש ואלגוריתם הופמן. אלגוריתמי חפוש בגרפים. תכנון דינמי ומציאת מרחקים מינימליים בגרף ממושקל. זרימה ברשתות: משפט הזרימה המקסימלית והחתך המינימלי ואלגוריתמי זרימה יעילים. שמושים למשפטי זיווג בגרפים. אלגוריתמים אריתמטיים ושימושים להצפנה ציבורית. מבוא לסיבוכיות חישובים: המחלקות P ו- NP. רדוקציה פולינומיאלית, המחלקה NPC ומשפט COOK.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

104286 - קומבינטוריקה


מקצועות ללא זיכוי נוסף

234246 234247 - אלגוריתמים 1


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

94226 - מבוא לאלגוריתמים


מידע סמסטריאלי