הערה: דרוש קורס קדם נוסף של תכנות (למשל: 234128 או 234112 או 234127) אפשר גם ללמוד את קורס התכנות במקביל למקצוע זה. דיון כללי על משוואות דיפרנציאליות חלקיות ותנאים מצורפים. התרת משוואות מסדר ראשון, בעיית קושי ועקומים אופייניים. מיון משוואות דיפרנציאליות חלקיות מסדר שני והבאתם לצורה קנונית. בעיה מוצגת היטב. משוואת הגלים החד-ממדית, שיטת ד'למבר. טורי פורייה טריגונומטריים, שיטת הפרדת המשתנים ובעיית שטורם-ליוביל. משוואת החום והגלים בקטע סופי, משוואות לפלס ופואסון. עקרון המקסימום והמינימום ותכונות פונקציות הרמוניות. התמרת פורייה ושימושים למד"ר ומד"ח.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(104004 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ו- 104131 - משוואות דיפרנציאליות רגילות ח') או (104004 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ו- 104135 - משוואות דפרנציאליות רגילות ת') או (104004 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ו- 104285 - משוואות דיפרנציאליות רגילות א') או (104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' ו- 104135 - משוואות דפרנציאליות רגילות ת') או (104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' ו- 104285 - משוואות דיפרנציאליות רגילות א') או (104022 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ' ו- 104131 - משוואות דיפרנציאליות רגילות ח') או (104043 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ1 ו- 104131 - משוואות דיפרנציאליות רגילות ח') או (104044 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ2 ו- 104131 - משוואות דיפרנציאליות רגילות ח')


מקצועות ללא זיכוי נוסף

104218 - משוואות דיפרנציאליות חלקיות ח'


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

104030 - מבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות 104220 - משוואות דפרנציאליות חלקיות ת' 104223 - מד"ח וטורי פוריה


מידע סמסטריאלי