חזרה על סכומים ישרים ומטריצה מיצגת. המטריצה הצמודה. תתי מרחבים שמורים וצמצום של אופרטור לינארי. הפולינום המינימלי והוכחת משפט קיילי המילטון. משפט הפרוק הפרימרי. אופרטורים נילפוטנטיים ואינדקס הנילפוטנטיות. צורת ג'ורדן ודמיון מטריצות מעל C. מרחבי מכפלה פנימית. המשלים הניצב ותהליך גרם - שמידט. האופרטור הצמוד. אופרטורים צמודים לעצמם. הטלות אורתוגונליות. אופרטורים אוניטריים ואיזומטריות. אופרטורים נורמליים. משפט הפרוק הספקטרלי ולכסון אורתוגונלי. אופרטורים חיוביים ומשפט הפרוק הפולרי. פונקציונליים לינאריים והמרחב הדואלי. תבניות בילינאריות ותבניות ריבועיות. חפיפה מטריצות. הדטרמיננטה כתבנית נפח. נושאים נוספים ככל שירשה הזמן.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

104066 - אלגברה א' או 104166 - אלגברה אמ'


מקצועות ללא זיכוי נוסף

104038 - אלגברה 2מ' 104173 - אלגברה ליניארית ב'


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

104171


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

104168 - אלגברה ב'


מידע סמסטריאלי