קדם: בגרות במתמטיקה 5 יח"ל עם ציון 70 ומעלה או ציון עובר בבחינת סיווג במתמטיקה. הקדם לא יופעל עבור סטודנטים הלומדים במסגרת אפיק המעבר המקוצר מלימודי חוץ בשנת הלימודים תשפ"ג. שדות, מספרים מרוכבים. וקטורים ב-3R מערכות משוואות לינאריות ומטריצות, שיטת החילוץ, מטריצה הפיכה, דטרמיננטים. מרחבים לינאריים, בסיס וממד. טרנספורמציות לינאריות, ייצוג ע"י מטריצות, דמיון. ערכים עצמיים, לכסון, משפט קיילי-המילטון.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

104005 104006 - אלגברה לינארית 104009 - אלגברה ליניארית מ' 104019 - אלגברה ליניארית מ'


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

104066 - אלגברה א' 104166 - אלגברה אמ' 104167 - אלגברה א


מידע סמסטריאלי