הקנית עקרונות ושיקולים באיסוף מידע מבני אדם בדגש על שיקולים מנקודת מבט של הנשאל, כולל יכולות ומוגבלויות קוגנטיביות המשפיעות על עיצוב המשימות ומוטיבציה למתן תגובות וסוגיות אתיות. תכנון בדיקות איכות לנתונים. הקורס מרכז תכנים רלוונטים מתוך מבוא לפסיכולוגיה, הנדסת גורמי אנוש, שיווק וניתוח נתוני עתק. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט: 1. יכיר שיטות לאיסוף נתוני עתק מאנשים 2. יבין את מגבלות הקוגניציה האנושית באספקת נתונים 3. ידע כיצד בוחרים קהל יעד למניעה הטיה באיסוף נתונים. 4. יכיר סוגיות אתיות באיסוף נתונים.

פקולטה: מדעי הנתונים וההחלטות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(94201 - מבוא להנדסת נתונים ומידע ו- 94423 - מבוא לסטטיסטיקה) או (94423 - מבוא לסטטיסטיקה ו- 94700 - מבוא להנדסת נתונים) או (94424 - סטטיסטיקה 1 ו- 94700 - מבוא להנדסת נתונים) או 96411 - למידה חישובית 1


מקצועות ללא זיכוי נוסף

96620 - הנדסת גורמי אנוש


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

94140 - מבוא למערכות אדם - מכונה 95618 - ביצועי אנוש


מידע סמסטריאלי