קורס מבוא למערכות לומדות בהקשרן לעיבוד אותות, בינה מלאכותית ולמערכות בקרה. בעיות סיווג, רגרסיה ואישכול. רשתות עצביות: פרספטרונים רב-שכבתיים, פונקציות בסיס רדיאליות. עצי החלטה. יסודות בתורת הלמידה: הגישה הבייסיאנית, מרחבי השערות. הפחתת מימדיות בעזרת מיצוי רכיבים עיקריים. סיווג בשיטת וקטורי התמיכה. למידה על ידי חיזוקים. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנטים יכירו את יסודות התחום של מערכות לומדות, כולל מספר אלגוריתמים מרכזיים, וידעו לפהיעלם על בעיות מעשיות.

פקולטה: הנדסת חשמל ומחשבים
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(44130 - אותות ומערכות ו- 104034 - מבוא להסתברות ח') או (44131 - אותות ומערכות ו- 104034 - מבוא להסתברות ח')


מקצועות ללא זיכוי נוסף

36049 - רשתות עצביות לבקרה ודיאגנוסטיקה 236756 - מבוא למערכות לומדות


מידע סמסטריאלי