מבנה רשתות עצביות, רשתות שכבתיות ולולאיות. שיטות לימוד כשערוך פרמטרים. הקשר לשיטות אדפטיביות בבקרה, לעיבוד אותות ולסיווג. איפיונים ייחודיים לרשתות עצביות. לימוד עם מנחה, לימוד בעזרת חיזוקים ולימוד עצמי. רשתות לבקרה ובעית המנחה המרוחק. רשתות סיווג לדיאגנוסטיקה ובעית הייצוג.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

35039 - עבוד אותות לדיאגנוסטיקה ותנודות או 35188 - תורת הבקרה


מקצועות ללא זיכוי נוסף

46195 - מערכות לומדות


מידע סמסטריאלי