מיקרו מערכות: הגדרות, מטרות וחשיבות. המזעור והשלכותיו על ההתנהגות המכנית של התקנים. מבנים מיקרו מכניים ושיטות ייצורם. סקירת תהליכי מיקרו עיבוד והשפעתם על התכן. מבוא לתכן מיקרו מכני. מערכות חישה ועירור משולבות אופטיקה, אלקטרוניקה וחומרים מגיבים. התאמת התכן בעזרת מחשב לתכן תהליכי מיקרו עיבוד. מידול מערכות מיקרו-מכניות ועקרונות זיווד.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(34010 - דינמיקה ו- 34015 - תכן מכני 1 ו- 34029 - מכניקת מוצקים 2)


מקצועות צמודים

34011 - תורת הרטט 35033 - מבוא למערכות משולבות חיישנים


מקצועות ללא זיכוי נוסף

35021


מידע סמסטריאלי