תכן פרויקט הנדסי, המורכב מאלמנטים הנלמדים ב"תכן 1". הוראה והנחיה מפורטת תינתן בנושאים הבאים: אפיציות, קביעת חומרים, תהליכים ומתקני ייצור והרכבה. הפרוייקט יכלול: מציאת פתרון עקרוני לבעיה, ותכן מפורט המבוטא בשרטוט הרכבה ממוחשב, אנליזה ואופטימיזציה של המבנה. תכן החלקים לייצור יכלול את הוראות הייצור, ההרכבה והבקורת.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(34015 - תכן מכני 1 ו- 34029 - מכניקת מוצקים 2 ו- 34030 - תהליכי יצור ו- 34043 - שרטוט הנדסי ממוחשב)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

15018 - פרויקט בחלקי מכונות 74044 84634


מידע סמסטריאלי