מבוא-אותות ומערכות, אלגברה לינארית - רענון, מידול מערכות. מרחב המצב - מערכות רציפות ובדידות, מימושים קנוניים, ליניאריזציה, פונקציות של מטריצות, פתרון משואות מצב בציר הזמן, אופני תנועה, תגובת הלם, שחזור תנאי התחלה, מערכות דגימה. פתרון משוואות המצב באמצעות התמרות - התמרת לפלס, התמרת Z, התמרת פוריה. אינטגרל וסכום הקונבולציה, מטריצות תמסורת, נורמים של אותות ומערכות, חיבורים של מערכות, יציבות מערכות, תגובת התדר של מערכות ליניאריות,תאורים גרפיים, אנליזה מודאלית של מערכות מכניות תונדות.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(104016 - אלגברה 1מ' ו- 104131 - משוואות דיפרנציאליות רגילות ח')


מקצועות צמודים

34010 - דינמיקה


מקצועות ללא זיכוי נוסף

34019 44130 - אותות ומערכות 84711 84730 94323 - מודלים דינמיים בחקר ביצועים 94333 - מודלים דינמיים בחקר ביצועים


מידע סמסטריאלי