הצגת עקרונות ניתוח ותכנון של מעגלים אלקטרוניים, עם דגש ודוגמאות ממכטרוניקה. רכיבים בסיסיים ורכיבי מוליכים למחצה. עקרונות ניתוח מעגלים חשמליים. תגובת מעגלים חשמליים לערור אנלוגי וספרתי. מערכות אנלוגיות ומעגלים המבוססים על מגברי פעולה. אלקטרוניקה ספרתית, שערים, ומעגלים מבוססי שערים. רכיבי זכרון ומעגלים מבוססי רכיבי זכרון.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(34032 - מערכות ליניאריות מ' ו- 114052 - פיסיקה 2) או (34032 - מערכות ליניאריות מ' ו- 114075 - פיסיקה 2ממ)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

44098 - מבוא להנדסת חשמל לתעופה וחלל 44109 - מבוא להנדסת חשמל


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

44103


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

34031


מידע סמסטריאלי