הקורס יציג את העקרונות של מודלי אינטרקציה חדשניים בסביבות חברתיות מקוונות, תוך הדגש על היבטים אלגוריתמיים. בפרט, הקורס ידון בכלכלת שיתוף, מערכות אמון, מערכות המלצה מבוססות אמון, היבטים אסטרטגיים בבחירת משפיעים והשפעה ברשתות, אלגוריתמים בסביבות חברתיות ללא אפשרות תשלום, אסטרטגיות בחוכמת ההמונים, והיבטים אסטרטגיים במערכות מבוססות מטבעות דיגיטליים. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט ידע: 1. ליישם מנגנונים אלגוריתמיים בסיסיים לאינטראקציה רבת משתתפים המתהווה באינטרנט. 2. להשתמש במנגנונים אלגוריתמיים בסיסיים לשיתוף פעולה מקוון. 3. ליישם נקודת מבט אסטרטגית ואקסיומטית על מדעי הנתונים בהקשר של מערכות רבות משתתפים.

פקולטה: מדעי הנתונים וההחלטות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(94224 - מבני נתונים ואלגוריתמים ו- 94411 - הסתברות ת') או (94224 - מבני נתונים ואלגוריתמים ו- 94412 - הסתברות מ) או (94226 - מבוא לאלגוריתמים ו- 94411 - הסתברות ת') או (94226 - מבוא לאלגוריתמים ו- 94412 - הסתברות מ)


מידע סמסטריאלי