יישום טכנולוגיות מידע (במיוחד של האינטרנט) למודלים של מסחר אלקטרוני. המודלים כוללים שווי-משקל בייביאני, מכרזים קומבינטוריים, שיטות מסחר אחרות, מכרז כפול, משא ומתן עם סוכני-תכנה, חוזים בזמן אמת. ניתוח של חברות מסחר אלקטרוני. בניית אתר בשיטת מסחר מסוימת.

פקולטה: מדעי הנתונים וההחלטות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

94224 - מבני נתונים ואלגוריתמים או 94226 - מבוא לאלגוריתמים


מקצועות צמודים

94204 - מידע מבוזר וסוכנים רציונליים 96570 - תורת המשחקים והתנהגות כלכלית


מידע סמסטריאלי