יישום טכנולוגיות מידע (במיוחד של האינטרנט) למודלים של מסחר אלקטרוני. המודלים כוללים שווי-משקל בייביאני, מכרזים קומבינטוריים, שיטות מסחר אחרות, מכרז כפול, משא ומתן עם סוכני-תכנה, חוזים בזמן אמת. ניתוח של חברות מסחר אלקטרוני. בניית אתר בשיטת מסחר מסוימת.

פקולטה: הנדסת תעשיה וניהול
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(44268 - מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים ו- 104034 - מבוא להסתברות ח') או (94224 - מבני נתונים ואלגוריתמים ו- 94412 - הסתברות מ) או (94226 - מבוא לאלגוריתמים ו- 94411 - הסתברות ת') או (94226 - מבוא לאלגוריתמים ו- 104222 - תורת ההסתברות) או (94240 - ניהול מסדי נתונים ו- 94411 - הסתברות ת') או (94412 - הסתברות מ ו- 234247 - אלגוריתמים 1) או (104222 - תורת ההסתברות ו- 104291 - אלגוריתמים קומבינטוריים ו- 234221 - מבוא למדעי המחשב נ') או (104222 - תורת ההסתברות ו- 104291 - אלגוריתמים קומבינטוריים ו- 234128 - מבוא למחשב שפת פייתון) או (104222 - תורת ההסתברות ו- 234247 - אלגוריתמים 1)


מידע סמסטריאלי