סקירת טכנולוגיות בסיסיות בבינה מלאכותי ושימושיהם בתעשיה. מערכות היסק ממוחשבות, יצוג ידע, מבוא לתכנון רובוטי וראיה ממוחשבת.

פקולטה: הנדסת תעשיה וניהול
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

94224 - מבני נתונים ואלגוריתמים או 94226 - מבוא לאלגוריתמים או 234247 - אלגוריתמים 1


מקצועות ללא זיכוי נוסף

236501 - מבוא לבינה מלאכותית


מידע סמסטריאלי